PRIMON

Import és export

Import


A nyomatmenedzsment rendszerek nem különálló modulok, mûködésük és statisztikáik számára lényeges, hogy a gyûjtött adatokat más rendszerek azonosítóival össze lehessen rendelni. A nyomtatások az informatikai közegbõl érkeznek, a dolgozók beléptetõ kártyáinak biztonsági rendszer adatbázisban lehetnek kezelve, míg a dolgozói hierarchia a vállaltirányítási, munkaügyi programokban lehet leképezve. Ezek nyomatmenedzsmenti felhasználásához bizonyos idõközökben lezajló, vagy on-line aktualizálódó import adatokra van szüksége a rendszernek. Az import adatok érkezhetnek ismert alkalmazói környezetekbõl (például a hálózat tartományvezérlõ adatbázisából, vagy vállalatirányítási rendszerekbõl) illetve egyéb, a felhasználók és környezetük egyedi azonosítását, megszemélyesítést lehetõvé tevõ adatforrásokból.

A PRIMON Nyomatmenedzsment lehetõvé teszi, hogy az adatok vagy a rendszer saját adatbázisában, vagy  on-line módon a forráshelyen legyenek karbantartva (pl. a felhasználók nyomtatási jogai és limitjei az Active Directory –ban (továbbiakban: AD) is kezelhetõk). Az AD kapcsolathoz egyedi aktualizáló modul került beépítésre, amivel az adminisztrátor a kezelt hierarchiát leképezheti, illetve menedzselheti. Csak a döntési pontokat (alapadatokat) kell beállítania, az automatikus rendszer innentõl alkalmazza és követi a beállításokat.

Export


Minden monitorozó és menedzsment rendszer csak annyit ér, mint amennyi felhasználható adatot biztosítani tud az alkalmazójának. Ennek az igénynek megfelelve a PRIMON Nyomatmenedzsment rendszerbe beépítésre került egy általános exportáló modul, ami a felhasználók számára lehetõvé teszi a legteljesebb statisztikai és részletes adatok kinyerését.

Az exportáló modul a gyakran használt irodai alkalmazások formátumaiba (pl. Excel, Word, HTML, PDF stb.) képes elõállítani az összes általa megjelenített adatot a beállított szûréseknek megfelelõen. Egyedi képesség, hogy nem kell elõre definiált lekérdezéseket futtatni, a felhasználó képernyõjén éppen akkor megjelenõ, az aktuális rendezési, gyûjtési feltételeknek megfelelõ lista is exportálható.

A listák feltételei örököltethetõk, kérhetõ, hogy egy beállított idõszakos periodicitás szerint automatikusan megismétlõdjön az exportálás, akár csatolmányos e-mail értesítést küldve az igénylõnek. Így könnyen összeállítható az eszközök havi számláló riportja (elszámolási ellenõrzésre az nyomtatási szolgáltató felé), vagy éppen egy adott idõszak 10 legdrágább nyomtatása (a dolgozói hierarchia csoportok vezetõi számára).

Nincsenek megkötések, a képernyõre megjelenített részletes, vagy statisztikai listát a rendszer ki is tudja exportálni. Természetesen vannak elõre definiált riportok, ezek az általános felhasználói kéréseknek megfelelõen lettek kialakítva.