PRIMON

Hierarchiák

A statisztikai rendszerek, így a nyomatmenedzsment rendszerek is az alkalmazott adatokat feltételek szerint rendezve dolgozzák fel. Ezek a rendezési feltételek a felhasználásuk jellegébõl adódnak. Egy nyomatmenedzsment rendszer nyomtatásához tartozó két legfontosabb feltétele a feladatokat kezdeményezõ felhasználó és a megvalósító eszköz, a nyomtató. Számosságuk okán ezeket hierarchikusan lehet kezelni, a felhasználókat a szervezeti, elszámolási csoportok szerint; az eszközöket az üzemeltetési, alkalmazási és telepítési csoportok szerint. A PRIMON Nyomatmenedzsment rendszerben lehetõség van egy harmadik, egyedi hierarchia alkalmazására és megjelenítésére is, ez pedig az eszközök területi eloszlását követő és megjelenítő térképes hierarchia.

A fõcsomópontban és az alárendeltségek elosztási csomópontjaiban hierarchia gazdák nevezhetõk ki, akiknek jogosultságuk van a csomópont alatt található egyedi végpontok és elosztási pontok ellenõrzésére és menedzselésére.  Csomópontok lehetnek például felhasználók szerint a fõosztályok, osztályok, csoportok stb., eszközök szerint a multifunkciós készülékek, asztali eszközök stb., térképes hierarchia szerint települések, épületek, emeletek stb. A csomópont gazdáknak egyedi belépési jogosultságuk van a webes felülethez, ahol csak azokat az eszközöket, felhasználókat és területi egységeket láthatják, akik az õ hierarchikus pozíciójuk alatt találhatók.

Felhasználói hierarchia: A kapott import adatok alapján (Lásd az Import részt!) a PRIMON Nyomatmenedzsment rendszerbe leképzõdhet a teljes szervezeti hierarchia, a legfelsõbb szinttõl fa szerkezeten levezetve egészen a legkisebb csoport összes különálló dolgozójáig. Segítségével részletes elszámolások adhatók (akár havi, vagy egyéb rendszerességgel) a költségekrõl, a teljes nyomtatási környezet üzemköltsége szétosztható az osztályokra, a csoportokra, vagy akár az egyes dolgozókra (Lásd az Export részt!).

Eszköz hierarchia: Az üzemeltetett eszközök az üzemeltetési szempontok alapján csoportokra oszthatók, több szintre bontva, a felhasználói hierarchiához hasonlóan (pl. saját eszközök vagy bérelt eszközök, kis- vagy nagyteljesítményû készülékek, különbözõ szolgáltatók által üzemben tartott nyomtatók stb.). Itt is ki lehet nevezni hierarchia gazdákat, akik akár a készülékek üzemeltetéséért, a megfelelõ beállításokért felelhetnek. A PRIMON Nyomatmenedzsment rendszer az eszközhierarchiát hálózati alapadatokra hivatkozva automatikusan elkészítheti, illetve karbantarthatja.

Térképes hierarchia: A térképes hierarchia az eszköz hierarchia kiegészítése. Általa lehetõség van arra, hogy az üzemeltetett eszközök, nyomtatók és fénymásolók nem csak üzemi tényezõik, de elhelyezkedésük alapján is elhelyezhetõk legyenek a nyomatmenedzsment keretein belül. Térképekkel, alaprajzokkal tölthetõ fel az adatbázis, ahol is üzempontok beállításával egyszerûen ki lehet jelölni az eszközökhöz rendelt telepítési helyeket. Elõször különbözõ méretarányú térképeken a telephelyek kerülnek ki, majd a hierarchiában egyre lejjebb jutva épület képeken, végül alaprajzokon drag-and-drop jelleggel elhelyezhetõk az eszközök is. A webes felületen így látványos, könnyen érthetõ kép kapható az aktuális eszközállományról, annak terheltségérõl és állapotáról.